Внесен е нов законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще затрудни Повече