„САЛИНА 7” ЕООД

дистрибутор на горива, смазочни материали и акумулатори

ПРОДУКТИ

ГОРИВА
производство на  „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА
производство на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД

производство на „Лубрика“ АД

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
производство на „Монбат“ АД

Социална отговорност

В съвременните пазарни условия, успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагане на услуги, съобразени с опазването на околната среда и съответстващи на очакванията на клиента и приложимите нормативните документи

Нашата основната цел е удовлетворяване на постоянно развиващите се изисквания на клиентите за високо качество на получаваните услуги и опазване на околната среда.

Ръководството на „Салина 7” ЕООД изразява своята подкрепа и лична ангажираност към системата за управление на качеството и околна среда, като интегрирана част от бизнес процесите на фирмата.

Партньори