Close

Нов законопроект

Внесен е нов законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще затрудни дейността на по-малките фирми.

Депутати от всички представени в парламента политически партии са внесли законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще затрудни дейността на по-малките фирми.

Проектът предвижда фирмите, които търгуват, складират или транспортират горива, да минат на регистрационен режим към Министерството на икономиката. Те ще трябва да отговорят на изисквания за висок уставен капитал и да предоставят банкови гаранции, а управителите им да отговорят на образователен и трудов ценз.

Предвижда се създаване на публичен регистър на издадените регистрации. Глобите за дейност без регистрация достигат 250 хил. лв. като при повторно нарушение сумата се удвоява.

Проектът е наречен Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Идеите не са нови, като за още регулации на сектора настояват от много време големите компании от Българската петролна и газова асоциация.

Тук може да прочетете повече подробности за законопроекта.