Благодарим на всички и за розите, и за бодлите, споделени с нас!

Основна дейност на компанията е продажба на горива.

25% от оборота на фирмата е от продажба на индустриални масла, производство на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД Русе, 4% е от продажба на акумулатори, производство на „МОНБАТ” АД и 1 % – от продажба на други стоки.

Основни клиенти на фирмата са „КЦМ” АД – гр. Пловдив, „Асарел Медет” АД, „Челопеч Майнинг” ЕАД, „Аурубис – България” АД.

За периода от създаването си фирмата се наложи на пазара, преди всичко с високо качество на извършваните услуги, определено от основните параметри на доставките – експедитивност, ефективност, комуникативност и информационна обезпеченост.

Доказателство за това е високия оборот, с който „САЛИНА 7” ЕООД заема своето място сред 5000 най-големи фирми в България, съгласно проучване на „REPORT.BG – БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ”.

Фирмата е коректен и надежден партньор, притежаващ необходимия професионален опит за удовлетворяване на изискванията и потребностите на клиентите.

Политика по качество и опазване на околната среда на „Салина 7“ ЕООД

Нашият екип

Виолета Димитрова
Управител
Мирослав Димитров
Управител
Салина Димитрова
Мениджър проекти
Петя Упинова
Административен мениджър
Евгения Маврова
Главен счетоводител
Томи Вълчански
Търговски представител

Референции