Close

saladm

Нов законопроект

Внесен е нов законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще затрудни дейността на по-малките фирми. Депутати от всички представени в парламента Повече