Закона за защита на личните данни

„Салина 7“ ЕООД уведомява своите клиенти и доставчици в качеството си на Администратор на лични данни относно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването Повече

Нов законопроект

Внесен е нов законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще затрудни дейността на по-малките фирми. Депутати от всички представени в парламента политически партии са внесли законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще Повече