„Салина 7“ ЕООД уведомява своите клиенти и доставчици в качеството си на Администратор на лични данни относно чл. 13 от Регламент
Внесен е нов законопроект, който ще ограничи конкуренцията на пазара на горива и ще затрудни дейността на по-малките